46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ

  • Seçicilərin sayı: 43417
  • Seçilmiş vəkil: İltizam Yusifov
  • Məntəqələrin sayı: 34
  • Ərazi: ŞİRVAN ŞƏHƏRİ, Z.HACIYEV KÜÇƏSİ 2

Çağırışlar

  • - Milli Meclisin VI Çağırışı

İltizam Yusifov

Yusifov İltizam Balayusif oğlu 01 dekabr 1963-cü ildə Əli-Bayramlı şəhərində (indiki Şirvan şəhəri) anadan olub. Şəhər 9 saylı orta məktəbini bitirib. Moskva Enetgetika institutunun məzunudur.

Əmək fəaliyyətinə 1986 –cı ildə NeftGazAvtomat Elmi-İstehsalat Birliyinin (Sumqayıt) Avtomatika və Telemexanika zavodunda başlayıb. Sonradan “Shirvan Oil” Birgə Müəssisəsində əmək fəaliyyətini davam etdirib. 2003-cü ildən həmin müəssisədə rəhbər vəzifə olub Müəssisənin Bölgə direktoru olub, Shirvan Operating Company ltd” Vitse-Prezidenti vəzifəsində olub.

Texnika üzrə fəlsəfə Doktorudur. Dərc olunmuş 18 elmi məqalənın, 4 patent müəllifidir.

Əməkdar mühəndis fəxri adı — 2013–cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Əməkdar mühəndis ” fəxri adı verilmişdir.

 

ÇAĞIRIŞLAR

KOMİTƏLƏR

Ümumi Reytinq

Çıxışlara görə statistika

Aktivliklər

Xəbərlər