4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ

 • Seçicilərin sayı: 44555
 • Seçilmiş vəkil: Eldar Ibrahimov
 • Məntəqələrin sayı: 37
 • Ərazi: NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, A.TARVERDİYEV KÜÇƏSİ 1

Çağırışlar

 • - Milli Meclisin VI Çağırışı
 • - Milli Meclisin I Çağırışı
 • - Milli Meclisin II Çağırışı
 • - Milli Meclisin III Çağırışı
 • - Milli Meclisin IV Çağırışı
 • - Milli Meclisin V Çağırışı
Eldar Ibrahimov
 • Partiya: YAP

Eldar Ibrahimov

İbrahimov Eldar Rza oğlu 1945-ci il martın 12-də Azərbaycan Republikası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Cəhri kəndində anadan olmuşdur. Əmək fəaliyyətinə Naxçıvan tikinti idarəsində başlamışdır. 1970-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutununu bitirmişdir.

1963-cü ildən istehsalatda müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 1980-1982- ci illərdə Naxçıvan vilayət partiya komitəsində təlimatçı. 1982-1985- ci illərdə Naxçıvan MMSR K/T texnikası birliyinin sədri. 1985-1988-ci illərdə Naxçivan MSSR Dövlət Aqrar Sənayə Komitəsinin sədr müavini. 1988-1991-ci illərdə Naxçıvan MSSR nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, dövlət aqrar sənayə komitəsinin sədri, vilayət partiya komitəsinin büro üzvü olmuşdur. 1993-cü ildən Naxçıvan MR Baş nazirinin birinci müavini, Dövlət İqtisad və Plan komitəsinin sədri vəzifələrində işləmişdir.

Naxçıvan MR Ali Sovetinin (1985) və Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin (1990), Azərbaycan Respublikası I, II, III, IV, V və VI çağırış Milli Məclisinin deputatı seçilmişdir. Beş çağırış Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri seçilmişdir. Hal-hazırda VI çağırış Milli Məclisin İntizam komissiyasının sədridir. Ağsaqqallar Şurasının sədr müavinidir.

Yeni Azərbaycan Partiyasında İdarə Heyətinin üzvüdür.

Evlidir, 3 övladı var

ÇAĞIRIŞLAR

KOMİTƏLƏR

KOMİSSİYALAR

Ümumi Reytinq

Çıxışlara görə statistika

Aktivliklər

Xəbərlər