261

Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsi haqqında

19 Oktyabr 2023, 5:43

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 
Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri 34 173 000,0 min manat, xərcləri 36 763 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 33 399 895,0 min manat, yerli gəlirləri 773 105,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 35 980 547,0 min manat, yerli xərcləri 782 453,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

Sıra №-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(manatla)

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1 895 000 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

5 675 600 000,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

47 400 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

336 000 000,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

7 591 000 000,0

2.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

 

4 215 000 000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

333 300 000,0

2.7.

Aksizlər

1 531 000 000,0

2.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

 

173 000 000,0

2.8.

Yol vergisi

127 400 000,0

2.8.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərdə qeydiyyatda olan avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

37 000 000,0

2.9.

Mədən vergisi

158 300 000,0

2.10.

Gömrük rüsumları

1 475 000 000,0

2.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

 

 

 

209 000 000,0

2.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

1 934 000,0

2.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

 

558 220 000,0

2.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi)

  12 781 000 000,0

2.15.

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar

28 000 000,0

2.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

 

11 000 000,0

2.17.

Dövlət rüsumu

354 000 000,0

2.18.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

21 000 000,0

2.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

831 000 000,0

2.20.

Sair daxilolmalar

207 846 000,0

Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondları dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri və fondların hesablarında ilin sonuna qalan istifadə olunmamış vəsait hesabına formalaşır:

Sıra №-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(manatla)

  3.1.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondları

 

523 940 000,0

 3.1.1.

yol vergisi

127 400 000,0

 3.1.2.

mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

 

 

6 700 000,0

 3.1.3.

idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər

60 000 000,0

 3.1.4.

idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

 

96 400 000,0

 3.1.5.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

 

 

8 000 000,0

 3.1.6.

nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

 

 

31 500 000,0

 3.1.7.

sair daxilolmalar

11 340 000,0

3.1.8.

2024-cü il yanvarın 1-nə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondunun vəsaitinin qalığı

 

182 600 000,0

 

Maddə 4. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən (SVOP əməliyyatları istisna olmaqla) dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergi ödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:

5.1. bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2024-cü il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondlarına aid edilənlərdən başqa);

5.2. gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz, dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar, sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondlarının gəlirləri tam həcmdə.

Maddə 6. Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2024-cü il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.

Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

Sıra
№-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

7.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

4 814 934 382,0

7.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti

 

1 625 804 533,0

7.1.2.

beynəlxalq münasibətlər

445 500 000,0

7.1.3.

xarici yardımlar

80 000 000,0

7.1.4.

elm

228 776 085,0

7.1.5.

seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri

110 935 344,0

7.1.6.

büdcələrarası transfertlər

351 310 000,0

7.1.6.1.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya (transfertin yuxarı həddi)

 

343 260 000,0

7.1.6.2.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya

6 500 000,0

7.1.6.3.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya

1 550 000,0

7.1.7.

dövlət borcu

1 972 608 420,0

7.2.

Müdafiə və milli təhlükəsizlik

6 421 047 420,0

7.2.1.

müdafiə qüvvələri

2 465 552 086,0

7.2.2.

milli təhlükəsizlik

413 410 402,0

7.2.3.

sərhəd xidməti

487 698 516,0

7.2.4.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

 

5 132 430,0

7.2.5.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər

 

3 049 253 986,0

7.2.5.1.

xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər

 

3 000 000 000,0

7.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

2 956 658 891,0

7.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

145 974 083,0

7.3.2.

hüquq mühafizə

2 206 248 949,0

7.3.3.

prokurorluq

129 953 915,0

7.3.4.

məhkəmə qərarlarının icrası

10 000 000,0

7.3.5.

hüquqi yardım

5 562 128,0

7.3.6.

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər

 

458 919 816,0

7.4.

Təhsil

4 549 916 090,0

7.4.1.

məktəbəqədər təhsil

453 018 349,0

7.4.2.

ümumi təhsil

2 371 983 758,0

7.4.3.

peşə təhsili

77 135 017,0

7.4.4.

orta ixtisas təhsili

101 114 397,0

7.4.5.

ali təhsil

134 806 154,0

7.4.6.

əlavə təhsil

20 727 009,0

7.4.7.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

7 586 356,0

7.4.8.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

1 383 545 050,0

7.5.

Səhiyyə

1 871 294 029,0

7.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

2 165 901,0

7.5.2.

xəstəxanalar

231 490 056,0

7.5.3.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

9 483 230,0

7.5.4.

səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər

1 628 154 842,0

7.5.4.1.

icbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsait

1 375 987 690,0

7.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

4 542 232 496,0

7.6.1.

sosial müdafiə

521 285 835,0

7.6.2.

sosial təminat

6 269 878,0

7.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

 

50 000,0

7.6.4.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər

 

4 014 626 783,0

7.6.4.1.

dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

 

 

1 392 000 000,0

7.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət

 

574 755 888,0

7.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

232 942 212,0

7.7.2.

televiziya, radio və nəşriyyat

67 589 813,0

7.7.3.

bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti

71 013 450,0

7.7.4.

yaradıcı ittifaq, cəmiyyət və dini tədbirlər

22 073 699,0

7.7.5.

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər

 

 

181 136 714,0

7.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

364 783 119,0

7.8.1.

mənzil təsərrüfatı

69 078 201,0

7.8.2.

kommunal təsərrüfatı

181 293 917,0

7.8.3.

su təsərrüfatı

3 407 499,0

7.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

111 003 502,0

7.9.

Kənd təsərrüfatı

1 109 893 587,0

7.9.1.

kənd təsərrüfatı tədbirləri

546 216 731,0

7.9.2.

baytarlıq

48 458 232,0

7.9.3.

meliorasiya

507 133 624,0

7.9.4.

kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər

8 085 000,0

7.10.

Ətraf mühitin mühafizəsi

376 822 901,0

7.10.1.

bioloji zənginliyin qorunması

10 185 927,0

7.10.2.

torpaq və yerquruluşu

18 600 000,0

7.10.3.

hidrometeorologiya tədbirləri

11 058 407,0

7.10.4.

meşə təsərrüfatı

20 028 759,0

7.10.5.

balıqçılıq və ovçuluq

1 566 159,0

7.10.6.

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi

 

314 996 649,0

7.10.7.

ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

 

387 000,0

7.11.

İqtisadi fəaliyyət

7 787 986 996,0

7.11.1.

nəqliyyat və rabitə

528 123 383,0

7.11.2.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

54 395 210,0

7.11.3.

tikinti və şəhərsalma

6 309 440 300,0

7.11.3.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

2 482 900 000,0

7.11.3.2.

işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası

 

3 825 000 000,0

7.11.4.

geodeziya və faydalı qazıntılar

9 095 000,0

7.11.5.

yanacaq və enerji kompleksi

6 155 000,0

7.11.6.

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

144 000,0

7.11.7.

iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər

880 634 103,0

7.12.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

1 392 674 201,0

7.12.1.

ehtiyat fondları

410 000 000,0

7.12.1.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu

300 000 000,0

7.12.1.2.

dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

110 000 000,0

7.12.2.

məqsədli büdcə fondları

523 940 000,0

7.12.2.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondları

 

523 940 000,0

7.12.2.1.1.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidənqurulması və bərpası

175 000 000,0

7.12.3.

valyuta konvertasiyası

4 000 000,0

7.12.4.

əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət

454 734 201,0

7.12.4.1.

dövlət ehtiyatlarının yaradılması

45 000 000,0

7.12.4.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20 000 000,0

7.12.4.3.

ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbçilərə mənzil kirayəsi ilə bağlı xərclər

 

14 366 639,0

7.12.4.4.

sosial-iqtisadi və digər tədbirlər üzrə xərclər

375 367 562,0

 

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər  13 865 000 000,0 manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 136 600 000,0 manat, yerli xərclər 782 453 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 12 955 295 000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 9 348 000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin.

                                                                                                                                     (manatla)

Sıra №-si

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

Yerli xərclər

Gəlirlərin yerli xərclərdən

artıq olan və mərkəzləş-dirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi

cəmi

o cümlədən

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ

 

Şəhərlər

 

 

 

 

 

1.

Bakı

12 596 770 000

113 967 000

346 945 000

12 135 858 000

0

2.

Gəncə

100 090 000

1 808 000

40 076 000

58 206 000

0

3.

Lənkəran

34 720 000

2 560 000

9 500 000

22 660 000

0

4.

Mingəçevir

34 600 000

65 000

14 816 000

19 719 000

0

5.

Naftalan

9 600 000

2 000

3 138 000

6 460 000

0

6.

Sumqayıt

188 890 000

2 455 000

31 535 000

154 900 000

0

7.

Şəki

35 100 000

1 893 000

7 989 000

25 218 000

0

8.

Şirvan

31 240 000

1 790 000

5 158 000

24 292 000

0

9.

Yevlax

24 500 000

2 753 000

7 337 000

14 410 000

0

10.

Xankəndi

 

 

 

 

 

 

Rayonlar

 

 

 

 

 

11.

Abşeron

80 060 000

166 000

11 096 000

68 798 000

0

12.

Ağcabədi

22 630 000

1 732 000

6 378 000

14 520 000

0

13.

Ağdam

9 470 000

35 000

7 600 000

1 835 000

0

14.

Ağdaş

12 680 000

12 000

6 345 000

6 323 000

0

15.

Ağstafa

10 900 000

41 000

5 291 000

5 568 000

0

16.

Ağsu

15 790 000

1 049 000

5 453 000

9 288 000

0

17.

Astara

15 630 000

10 000

4 440 000

11 180 000

0

18.

Balakən

9 460 000

23 000

4 359 000

5 078 000

0

19.

Beyləqan

15 070 000

33 000

4 921 000

10 116 000

0

20.

Bərdə

19 500 000

61 000

6 872 000

12 567 000

0

21.

Biləsuvar

16 600 000

17 000

5 238 000

11 345 000

0

22.

Cəbrayıl

2 510 000

16 000

3 708 000

0

1 214 000

23.

Cəlilabad

13 870 000

35 000

6 361 000

7 474 000

0

24.

Daşkəsən

6 880 000

1 000

3 610 000

3 269 000

0

25.

Füzuli

14 700 000

17 000

7 193 000

7 490 000

0

26.

Gədəbəy

9 660 000

41 000

7 642 000

1 977 000

0

27.

Goranboy

12 040 000

20 000

6 787 000

5 233 000

0

28.

Göyçay

18 270 000

16 000

5 610 000

12 644 000

0

29.

Göygöl

19 630 000

9 000

6 066 000

13 555 000

0

30.

Hacıqabul

9 000 000

12 000

4 628 000

4 360 000

0

31.

Xaçmaz

41 330 000

1 544 000

8 249 000

31 537 000

0

32.

Xızı

5 270 000

5 000

3 277 000

1 988 000

0

33.

Xocalı

980 000

3 000

2 050 000

0

1 073 000

34.

Xocavənd

1 220 000

25 000

2 424 000

0

1 229 000

35.

İmişli

39 700 000

1 711 000

5 732 000

32 257 000

0

36.

İsmayıllı

14 440 000

10 000

6 428 000

8 002 000

0

37.

Kəlbəcər

3 000 000

4 000

4 941 000

0

1 945 000

38.

Kürdəmir

15 990 000

18 000

4 829 000

11 143 000

0

39.

Qax

6 100 000

15 000

5 453 000

632 000

0

40.

Qazax

19 670 000

15 000

5 651 000

14 004 000

0

41.

Qəbələ

25 700 000

22 000

7 493 000

18 185 000

0

42.

Qobustan

6 240 000

5 000

4 549 000

1 686 000

0

43.

Quba

31 740 000

64 000

8 064 000

23 612 000

0

44.

Qubadlı

6 770 000

4 000

4 210 000

2 556 000

0

45.

Qusar

16 800 000

28 000

5 589 000

11 183 000

0

46.

Laçın

4 520 000

75 000

5 846 000

0

1 401 000

47.

Lerik

5 409 000

5 000

5 404 000

0

0

48.

Masallı

16 340 000

35 000

8 226 000

8 079 000

0

49.

Neftçala

11 200 000

28 000

5 294 000

5 878 000

0

50.

Oğuz

4 280 000

30 000

3 928 000

322 000

0

51.

Saatlı

14 511 000

8 000

5 915 000

8 588 000

0

52.

Sabirabad

16 410 000

17 000

5 747 000

10 646 000

0

53.

Salyan

16 590 000

26 000

6 844 000

9 720 000

0

54.

Samux

8 970 000

16 000

4 869 000

4 085 000

0

55.

Siyəzən

8 160 000

17 000

3 851 000

4 292 000

0

56.

Şabran

10 130 000

21 000

4 435 000

5 674 000

0

57.

Şamaxı

17 920 000

14 000

7 493 000

10 413 000

0

58.

Şəmkir

27 890 000

50 000

9 389 000

18 451 000

0

59.

Şuşa

3 230 000

2 000

2 155 000

1 073 000

0

60.

Tərtər

11 210 000

17 000

7 006 000

4 187 000

0

61.

Tovuz

26 280 000

2 022 000

7 107 000

17 151 000

0

62.

Ucar

8 930 000

21 000

3 755 000

5 154 000

0

63.

Yardımlı

3 730 000

8 000

5 585 000

0

1 863 000

64.

Zaqatala

16 040 000

62 000

5 881 000

10 097 000

0

65.

Zəngilan

2 490 000

3 000

3 110 000

0

623 000

66.

Zərdab

5 950 000

11 000

5 582 000

357 000

0

 

Cəmi

13 865 000 000

136 600 000

782 453 000

12 955 295 000

9 348 000

Maddə 10. Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) həmin şəhər və rayonlara, onların xərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.

Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının 2024-cü ildə dövlət daxili və xarici borclarına xidmətlərlə bağlı xərclərin yuxarı hədləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

Sıra
№-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

11.1.

Daxili dövlət borcu üzrə, cəmi

o cümlədən:

500 049 000

 

faiz ödənişləri

500 049 000

11.2.

Xarici dövlət borcu üzrə, cəmi

o cümlədən:

1 472 559 420

 

faiz ödənişləri

621 709 420

Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 2 300 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 700 000,0 min manat təsdiq edilsin. İl ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti)  700 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 13. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.

Maddə 14. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 2 590 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2024-cü il yanvarın 1-nə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı, həmçinin Məqsədli Büdcə Fondlarının vəsaitinin qalığı hesabına həmin fondların kəsirinin bağlanması daxilində) hesabına həyata keçirilsin.

Maddə 15. Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 42 376 215,1 min manat müəyyən edilsin.

Maddə 16. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il icmal büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği 15 451 986,0 min manat məbləğində müəyyən edilsin.

Maddə 17. Bu Qanun 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

                                                              Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Nəticə : Yekun nəticə yoxdur