58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ

 • Seçicilərin sayı: 46630
 • Seçilmiş vəkil: Rafael Hüseynov
 • Məntəqələrin sayı: 48
 • Ərazi: HACIQABUL ŞƏHƏRİ, İSMƏT QAYIBOV KÜÇƏSİ 9

Çağırışlar

 • - Milli Meclisin VI Çağırışı
 • - Milli Meclisin III Çağırışı
 • - Milli Meclisin IV Çağırışı
 • - Milli Meclisin V Çağırışı
Rafael Hüseynov
 • Partiya: VHP
 • Telefon: (+994 50) 2101471
 • Ünvan: AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 53
 • E-mail: [email protected]

Rafael Hüseynov

1955-ci il avqustun 12-də Kürdəmir şəhərində anadan olmuşdur. Burada 2 saylı şəhər orta məktəbini bitirmişdir (1971).

Azərbaycan Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsində fars fılologiyası ixtisası üzrə təhsil almışdır (1971-1976).

Əmək fəaliyyətinə təyinatla göndərildiyi Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun fəlsəfə tarixi şöbəsində başlamışdır (1976-1978).

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun İran filologiyası şöbəsində kiçik elmi işçi (1978-1982), həmin institutun Orta əsrlər şərq yazılı mənbələrinin tədqiqi və nəşri şöbəsində baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır (1982-1988).

1980-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Nizami adına Ədəbiyyat muzeyində şöbə müdiri işləmişdir. Hazırda muzeyin direktorudur.

Ədəbi fəaliyyətə 1975-ci ildə Kürdəmir rayonunda çıxan "İrəli" qəzeti səhifələrində dərc olunan şeirləri ilə başlamışdır. Dövri mətbuatda vaxtaşın çıxış etmişdir.

Azərbaycan xalq musiqisi və onun görkəmli ifaçıları haqqında hazırladığı "Nəğməli ömürlər" və "Axşam görüşləri" adlı həftəlik verilişlər silsiləsi efırdə səslənmişdir.

"Qobustan" incəsənət toplusunda "Görməyən gözlərin aydınlığı", "Əsas odur ki, xalq sizi sevir", "Həsrət qatarı" və s. publisistik yazıları çap olunmuşdur.

Orta əsrlər fars və türkdilli poeziyanın müxtəlif problemlərinə həsr edilmiş 30-dan artıq ədəbiyyatşünaslıq əsərinin müəllifıdir.

1992-ci ildə "Baba Tahir Üryan və onun poetik irsi" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Məhsəti Gəncəvinin rübailərini, Rəsul Rza və Nigar Rəfibəyli haqqında "İki ömrün işığı" (1987) adlı xatirələr kitabını tərtib etmişdir.

ADU-da "fars ədəbbiyyatı" (1987-1989), Konservatoriyada "Mədəniyyət tarixi" (1990-1991), "Xəzər" Universitetində "Azərbaycan ədəbiyyatı" və "Azərbaycan mədəniyyəti" (1995) fənlərindən dərs demişdir.

Xəzər Universitetində "Azərbaycan filologiyası və şərqşünaslıq" kafedrasının müdiri vəzifəsində (1995-1998) çalışmışdır.

ÇAĞIRIŞLAR

KOMİTƏLƏR

Ümumi Reytinq

Çıxışlara görə statistika

Aktivliklər

Xəbərlər