102 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ

  • Seçicilərin sayı: 45830
  • Seçilmiş vəkil: Nizami Səfərov
  • Məntəqələrin sayı: 51
  • Ərazi: SAMUX RAYONU SAMUX ŞƏHƏRİ ARİF NƏBİYEV KÜÇƏSİ 28

Çağırışlar

  • - Milli Meclisin VI Çağırışı
Nizami Səfərov
  • Partiya: YAP

Nizami Səfərov

Nizami Səfərov 1960-cı il noyabrın 30-da Bakı şəhərində doğulub.

1977-1982-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini “fərqlənmə” diplomu ilə bitirib. 1985-1988-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin aspiranturasını bitirərək, hüquq elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb. 2005-2007-ci illərdə Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq münasibətlər İnstitutunun (MGİMO – Universitet) doktoranturasını bitirərək, hüquq elmləri doktoru elmi dərəcəsini alıb.

Nizami Səfərov müxtəlif illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda şöbə müdiri, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Hüquq kadrlarını təkmilləşdirmə institutunda prorektor, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Beynəlxalq hüquq əməkdaşlığı şöbəsinin rəisi, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının Konstitusiya qanunvericiliyi şöbəsində müdir müavini vəzifələrində çalışıb. 1998-ci ildə o, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının İnzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin müdiri təyin edilib.

Nizami Səfərovun monoqrafiyaları: “Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики" - Москва: Волтерс Клувер, 2005 - (Beynəlxalq cinayət hüququnda ekstradisiya: nəzəri və praktiki problemlər) (Moskva: Volters Kluver тəşriyatı, 2005); "Европейский ордер на арест: право и практика" (Москва: НОРМА, 2018) - "Avropa Həbs Orderi: Hüquq və Praktika" (Moskva: NORMA nəşriyyatı, 2018). Nizami Səfərov həmçinin Bakıda dərc edilən "Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) haqqında Azərbaycan Respublikasın Qanununun Kommentariyası" (Bakı, 2001), "Проблемы обеспечения совместимости Римского статута Международного уголовного суда и национальных правовых систем (Баку, 2002) - "Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutu və milli hüququ sistemləri: uyğunluğun təmin edilməsi problemləri" (Baki, 2001). Nizami Səfərov beynəlxalq cinayət hüququ, beynəlxalq hümanitar hüququ problemlərinə həsr edilmış və xarici ölrələrdə dərc olunan 100-ə yaxın elmi məqalələrin müəllifidir.

 

Xarici ölrələrdə dərc edilən bir cox nəşrlərdə Nizami Səfərovun elmi işlərinə rast ğəlinir. Belə istinadlardan birinə Böyük Britaniyanın Oksford Universiteti tərəfindən dərc edilən "The Rome Statute of International Criminal Court: A Commentary" (William Schabas, Oxford University Press, 2010) və eyni adlı kitabın 2016-cı ildə işıq üzü qörmüş nəşrləridir.

 

Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq münasibətlər İnstitutunun (MGİMO – Universitet) dərc etdiyi "Moskva beynəlxalq hüququ jurnalının" (Московский журнал международного права" redaksiya hüyətinin üzvüdür. 

2003-cu ildən hal-hazıradək Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq münasibətlər İnstitutunun (MGİMO – Universitet) və O.E. Kutafin adına Moskva Hüquq Universitetinin dəvət olunmuş professorudur və beynəlxalq hüquq fənni üzrə mühazirələrlə cıxış edir. Müxtəlif dövrlərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində beynəlxalq hüquq fənnini tədris edib.

 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində Moskvadakı Yəhudi Muzeyi və Tolerantlıq Mərkəzində Xocalı faciəsi qurbanlarının anım mərasimlərində mütamadi olaraq çıxış edib.

 

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin problemləri üzrə Roma tədqiqat qrupunun üzvü, Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Terrorçuluqla mübarizə problemi üzrə xüsusi məruzəçisidir.

Ailəlidir.

ÇAĞIRIŞLAR

KOMİTƏLƏR

KOMİSSİYALAR

Ümumi Reytinq

Çıxışlara görə statistika

Aktivliklər

Xəbərlər